Who we are

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 26.3.2021.

Rekisterinpitäjä

Videotuotanto Mertavision Ky
Pirkkalaistie 1 (Nokian Portti)
37100 NOKIA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Merta
petri.merta@mertavision.com
Puhelin
+358 (0) 400 625 381

Rekisterin nimi

Videotuotanto Mertavision ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omille asiakkaille
Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Yritysasiakkaan perustiedot

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
www-sivu

Säännönmukaiset tietolähteet

Internet haut

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämistä varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 7 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuna palomuurin takana.

Henkilötietoja käsittelevät vain Videotuotanto Mertavision ky:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Videotuotanto Mertavision ky:n palveluksessa. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.